РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква ви вълнуваща работа!

Станете Проверител за INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

  • Подобрете клиентското обслужване докато печелите пари.
  • Идеалната почасова работа, за която е необходимо единствено да преминете Вашето кратко обучение за Проверител.
  • В INTERNATIONAL SERVICE CHECK ние никога не изискваме такси от нашите Проверители.

За да бъдат включени в програмата, заинтересованите лица трябва да попълнят настоящото заявление пълно и точно. Неспазването на това изискване ще доведе до незабавна дисквалификация. Всяка фалшификация или пропускане на информация в този въпросник също може да доведе до дисквалификация от програмата. За да се избегне злоупотреба, IP адреси ще бъдат временно съхранявани.

Цялата информация е конфиденциална и ще бъде използвана само за статистически анализ от INTERNATIONAL SERVICE CHECK, и нейните клиенти. INTERNATIONAL SERVICE CHECK е глобална компания и не дискриминира въз основа на възраст, раса, пол, националност, религия, сексуална ориентация, политическа идеология, инвалидност или всеки друг атрибут.

    • Javascript is disabled on your browser. Please enable it to use this platform.