ΕΓΓΡΑΦΉ

Μια συναρπαστική εργασία σας περιμένει!

Γίνετε Αξιολογητής για την INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

  • Βελτιώστε τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών στους κλάδους παροχής υπηρεσιών κερδίζοντας χρήματα.
  • Η ιδανική εργασία μερικής απασχόλησης μόλις ολοκληρώσετε τη σύντομη εκπαίδευση του Αξιολογητή.
  • Στην INTERNATIONAL SERVICE CHECK ποτέ δεν χρεώνουμε τους Αξιολογητές μας οποιαδήποτε τέλη.

Για να ληφθούν υπ' όψιν από το πρόγραμμα, τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  σωστά, πλήρως και ευανάγνωστα. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα οδηγηθεί σε άμεσο αποκλεισμό. Κάθε παραποίηση ή παράλειψη πληροφοριών σχετικά με αυτό το ερωτηματολόγιο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποβολή από το πρόγραμμα. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση, οι διευθύνσεις IP θα αποθηκεύονται προσωρινά.

Όλες οι πληροφορίες θερούνται εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία μόνο από την ΙNTERNATIONAL SERVICE CHECK, τους πελάτες της και τις θυγατρικές της εταιρείες. Η INTERNATIONAL SERVICE CHECK είναι μια παγκόσμια εταιρεία και δεν κάνει καμία διάκριση με βάση την ηλικία, φυλή, φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, σεξουαλικές επιλογές, πολιτική ιδεολογία, αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.

    • Javascript is disabled on your browser. Please enable it to use this platform.