REJESTRACJA

Czeka Cię ekscytująca praca!

Zostań Ankieterem w INTERNATIONAL SERVICE CHECK

  • Wpłyń na poprawę jakości obsługi w różnych placówkach i zarabiaj przy tym pieniądze.
  • Idealna praca dorywcza, dostępna od razu po zakończeniu krótkiego szkolenia.
  • W INTERNATIONAL SERVICE CHECK nigdy nie obciążamy naszych Ankieterów żadnymi opłatami.

Aby wziąć udział w programie, osoby zainteresowane muszą wypełnić aplikację w sposób dokładny, kompletny i czytelny. Brak takiego działania wiąże się z natychmiastową dyskwalifikacją. Podanie nieprawdy lub zatajenie informacji w ankiecie może również być związane z dyskwalifikacją. Aby przeciwdziałać nadużyciom, adresy IP będą czasowo przechowywane.

Wszystkie informacje są poufne i będą wykorzystane wyłącznie do celów analizy statystycznej przez INTERNATIONAL SERVICE CHECK, jej klientów i spółki powiązane. INTERNATIONAL SERVICE CHECK jest firmą globalną i nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, płeć, narodowość, religię, orientację seksualną, ideologię polityczną, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną cechę.

    • Javascript is disabled on your browser. Please enable it to use this platform.