REGISTRERING

Ett spännande jobb väntar på dig!

Arbeta som utvärderare för INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

  • Hjälp märken att förbättra sin kundservice i ditt område och tjäna pengar samtidigt.
  • Det idealiska extrajobbet när du klarat din korta utvärderare-träning.
  • På INTERNATIONAL SERVICE CHECK tar vi aldrig ut någon avgift på våra utvärderare.

För att komma i fråga för detta program måste intresserade personer fylla i denna ansökan noggrant, fullständigt och läsligt. Underlåtenhet att göra detta medför omedelbar diskvalificering. Även osann eller utelämnad information kan leda till diskvalificering för programmet. För att undvika missbruk kommer IP-adresser att lagras tillfälligt.

All information är konfidentiell och kommer endast att användas for statistisk analys av INTERNATIONAL SERVICE CHECK samt deras kunder och samarbetspartners. INTERNATIONAL SERVICE CHECK är ett globalt företag och diskriminerar ingen på grund av ålder, ras, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning, politisk ideologi, funktionshinder eller någon annan egenskap.

    • Javascript is disabled on your browser. Please enable it to use this platform.