ลงทะเบียน

งานที่น่าตื่นเต้นกำลังคอยคุณอยู่!

คุณถือเป็นผู้ตรวจสอบบริการสำหรับ INTERNATIONAL SERVICE CHECK เรียบร้อยแล้ว

  • ช่วยให้แบรนด์ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณและสร้างผลกำไรที่มากขึ้นในเวลาเดียวกัน
  • งานพาร์ทไทม์ที่คุณสามารถทำได้ทันทีหลังจากการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ
  • INTERNATIONAL SERVICE CHECK ไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ประเมินของเรา

เพื่อได้รับการพิจารณาสำหรับโครงการนี้ ผู้ที่สนใจต้องกรอกใบสมัครนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ การล้มเหลวในการกรอกใบสมัครจะส่งผลในการขาดคุณสมบัติในการสมัครโดยทันที การให้ข้อมูลเท็จหรือละเว้นในการให้ข้อมูลในแบบสอบถามนี้อาจจะส่งผลในการขาดคุณสมบัติในการสมัครสำหรับโครงการนี้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในทางที่ผิด IP addresses จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว

ข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติโดย INTERNATIONAL SERVICE CHECK, ลูกค้าและบริษัทในเครือ INTERNATIONAL SERVICE CHECK เท่านั้น INTERNATIONAL SERVICE CHECK เป็นบริษัทระดับโลกและไม่มีการแบ่งแยกบนพื้นฐานของอายุ เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ศาสนา ทัศนคติในเรื่องเพศ การเมือง การไร้ความสามารถ หรือประเด็นอื่นๆ

    • Javascript is disabled on your browser. Please enable it to use this platform.